Book Now

Room Cottage Camper Van  1 Guests
Room Cottage Camper Van  2 Guests
Room Cottage Camper Van  3 Guests
Room Cottage Camper Van  4 Guests
Room Cottage Camper Van  5 Guests
Please select accomodation type
Current Job Vacancies

Current Job Vacancies

Careers at Portmeirion

SWYDDI PORTMEIRION VACANCIES

Swyddi o safon ar gael, rhan amser a llawn amser ar hyd y flwyddyn gydag chyfraddau uwch na'r cyfraddau statudol.

Situations vacant at Portmeirion village, part time or full time all year round with hourly rates above statutary rates.

Click on the link below to register for Portmeirion's Careers Day on 21 October 2021

Dewiswch y ddolen isod i gofrestru ar gyfer ein Dydd Gyrfaoedd 21 Hydref 2021 

Click on the link below to register for Portmeirion's Careers Day on 21 October 2021

 

 

COFRESTRU / REGISTER 

 

 


Current Job Vacancies

Ffair Waith Portmeirion 21.10.2021 Portmeirion Jobs Fair Mynediad am ddim - Free Admission 

DIWRNOD FFAIR WAITH

RECRUITMENT DAY VACANCIES

 

Neuadd Ercwlff PORTMEIRION Hercules Hall

14:00 - 18:00, dydd Iau | Thursday, 21.10.2021

 

BEDAN NIN EI GYNNIG?

 

Isafswm cyflog o £9.50 yr awr (dros 23 oed) gyda graddfeydd uwch am weithio oriau anghymdeithasol ac am brofiad a chymwysterau perthnasol.

 

Swyddi llawn amser neu ran amser parhaol ar hyd y flwyddyn, cyfleoedd i ddatblygu ac ennill cymwysterau yn y gweithle, prentisiaethau ar gael.

 

Swydd ar gael ar gyfer Cogyddion (profiadol neu o dan hyfforddiant), Cynorthwywyr Blaen Tŷ a Bwytai, Staff Bar, Caffis, Manwerthu ac eraill.

 

Galwch draw am sgwrs i ddysgu mwy am ein cyfleon. Ffoniwch 01766 772369 neu 772320 i gofrestru (erbyn 11.10.2021) neu anfon e-bost i swyddi@portmeirion.wales

WHAT DO WE OFFER?

 

Minimum rate of £9.50 per hour (23 years plus) with higher rates for unsocial hours or previous experience and relevant qualifications.

 

Full and part time positions, all year round, with opportunities to develop and gain workplace qualifications; apprenticeships available.

 

Vacancies are available for experienced & trainee Chefs and for Front of House, Restaurant and bar team members as well as Café & Retail staff and more.

 

Call in for an informal chat to learn more about our available opportunities. Please call 01766 772369 or 772320 to register (by 11.10.2021) or email swyddi@portmeirion.wales